Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem jest jedną z szerzej wykorzystywanych technologii w przemyśle. Znajduje ona różnorodne zastosowanie w wielu branżach. Obróbka skrawaniem może przybierać różne formy. Pozwala ona na pracę z różnego rodzaju materiałami.

 

Obróbka skrawaniem to nadawanie określonych cech materiałom poprzez usuwanie nadmiaru materiału. Taki nadmiar materiału nazywany jest fachowo naddatkiem obróbkowym. Naddatek w procesie obróbki zmieniany jest na wióry. Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje obróbki skrawaniem: wiórową i ścierną.

 

 • Obróbka wiórowa wykonywana jest przy użyciu narzędzi o ściśle ustalonej geometrii i liczbie ostrzy. Naddatek jest wówczas zmieniany w wióry, których kształt i wielkość zależy od obrabianego materiału, posuwu, prędkości skrawania i wielu innych czynników.
 • Obróbka ścierna odbywa się przy użyciu narzędzi o nieustalonej geometrii oraz liczbie ostrzy. Jej efektem są nieregularne, drobne wióry bez wyraźnego kształtu. Przykładem obróbki ściernej jest szlifowanie.

 

Szlifowanie to końcowy proces obórki ściernej, nazywany też obróbką wykończeniową. Odbywa się przy użyciu narzędzi ściernych. Celem tego procesu jest uzyskanie gładkiej powierzchni o małej chropowatości oraz zamierzonej geometrii. Maszynami służącymi do tego rodzaju obróbki materiałów są szlifierki. W szlifowaniu wałków pomagają ściernice. Mówimy o rożnych rodzajach szlifowania w zależności od przedmiotu poddawanego tego typu obróbce:

 

 • szlifowanie otworów – odbywa się z wykorzystaniem specjalnych szlifierek do otworów.
 • szlifowanie płaszczyzn – w tego typu obróbce wykorzystywane są przede wszystkim szlifierki.
 • szlifowanie wałków – w tym procesie używane są narzędzia skrawające – ściernice lub taśmy ścierne, na rynku dostępne są także szlifierki do wałków. Szlifowanie wałków polega na zdzieraniu warstw materiału poddawanego obróbce w celu uzyskania idealnej powierzchni. Proces ten jest szeroko wykorzystywany w przemyśle, są nawet wyspecjalizowane firmy takie jak Grupa Hannecard, które w swojej ofercie mają tego typu usługi.

 

Szlifowanie w zależności od kształtu obrabianej powierzchni można podzielić na:

 • szlifowanie obrotowe – dotyczy powierzchni stożkowych i walcowych
 • szlifowanie nieobrotowe – zaliczana jest tutaj obróbka powierzchni płaskich.

 

W zależności od tego w jaki sposób przedmiot zostanie osadzony w szlifierce wyróżnia się:

 • szlifowanie kołowe
 • szlifowanie bezkołowe.

 

Znaczenie ma także położenie ściernicy względem przedmiotu, można tutaj wyróżnić:

 • szlifowanie obwodowe
 • szlifowanie czołowe.