Kruszywa budowlane – co warto o nich wiedzieć?

Kruszywa budowlane są obecne na każdym placu budowy. W zasadzie budowa nie mogłaby się bez nich obejść. Uczestniczą one w tworzeniu betonu pod fundamenty i stropy, są wykorzystywane do tworzenia tynków i murowania. Stanowią podsypkę gruntu pod podłogi oraz podsypkę drenażu i fundamentów. Służą także w pracach ogrodowych: do wytyczania ścieżek, podjazdów, itp.

 

Do najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych kruszyw budowlanych należą:

  • piasek budowlany – jego ziarna nie mają większej średnicy niż 4 milimetry. Do szczególnych zastosowań jest także przygotowywany wyjątkowo drobny piasek kwarcowy, którego ziarna mogą mieć nawet 0,05 milimetra,
  • żwir – jego ziarna mają średnicę między 4 a 63 milimetry. Najczęściej ma zaokrąglone końce, może być niemal całkiem kulisty. Pozyskuje się go z wykopów lub koryt rzek.
  • pospółka jest to mieszanina żwiru i piasku. Ma ona różne zastosowania i w zależności od nich przewaga piasku jest mniejsza lub większa. Obecność żwiru w pospółce może się wahać pomiędzy 10 a 50 %.

 

W zależności od grubości ziaren w kruszywie dzieli się je na:

  • drobne: piasek i miał,
  • grube: żwir i grys,
  • bardzo grube: otoczaki i kamień łamany.

 

Prace z kruszywami budowlanymi niekiedy polegają na mieszaniu ich z innymi substancjami w celu otrzymania: betonu, zaprawy murarskiej czy tynku. Innym razem jako podsypka muszą być dobrze ubite, by spełniały swoje funkcje. Do tego celu wykorzystywane są zagęszczarki wyposażone w silniki spalinowe między innymi gx160. Silniki spalinowe zapewniają większą moc zagęszczarki dlatego w pracach budowlanych są wykorzystywane częściej niż elektryczne. Żwir i pospółka są także często wykorzystywane do tworzenia ścieżek w ogrodzie oraz podjazdów dla samochodów, aby lepiej utrzymywały się na swoim miejscu też warto utwardzić je zagęszczarką.

 

Jak widać kruszywa budowlane znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie i ogrodnictwie. Trudno wyobrazić sobie bez nich budowę nowoczesnych budynków.